Łączenie rur miedzianych poprzez lutowanie miękkie – film

Lutowanie miękkie i lutowanie twarde, są najczęściej stosowanymi technikami wykonywania połączeń rur miedzianych. Jest to specyficzna technika lutowania kapilarnego – połączenia końca jednej rury z kielichem łącznika lub kielichem drugiej rury. Szczelina między dwoma łączonymi elementami jest równomierna i tak mała, że powstaje efekt kapilarny (naczynia włoskowatego). Lutowanie miękkie zdefiniowane jest jako proces łączenia przy temperaturze poniżej 450 oC, przy użyciu odpowiedniego spoiwa (lutu), którego punkt topnienia spełnia powyższy warunek. Lutowanie miękkie przebiega zawsze z udziałem topnika. Kolejność czynności podczas lutowania miękkiego przebiega następująco: 1- sprawdzenie i ewentualne kalibrowanie łączonych elementów, 2- oczyszczenie powierzchni bosego końca rury oraz kielicha, 3- powleczenie powierzchni bosego końca rury topnikiem, 4- wsunięcie końca rury w kielich do wyczuwalnego oporu, 5- równomierne podgrzewanie złącza do temperatury nieco powyżej punktu topnienia spoiwa, 6- podanie spoiwa od krawędzi kielicha, które, topiąc się przy kontakcie z podgrzaną rurą, wciągane jest w szczelinę kapilarną aż do jej wypełnienia (nie ogrzewa się podawanego spoiwa), 7- ochłodzenie złącza i usunięcie resztek topnika z obszaru złącza.

[youtube]c8jzyagiSRc[/youtube]

źródło: materiały firmy Wieland