Systemy łączników do instalacjach z rur miedzianych

Prezentacja przestawia systemy łączników z miedzi i stopów miedzi stosowanych w budownictwie. Opisuje  łączniki do lutowania kapilarnego, zaciskania, zaprasowywania oraz samozaciskania, ich oznaczenie i sposób pakowania.