Łączenie rur miedzianych poprzez lutowanie twarde – film

Lutowanie miękkie i lutowanie twarde, są najczęściej stosowanymi technikami wykonywania połączeń rur miedzianych. Jest to specyficzna technika lutowania kapilarnego – połączenia końca jednej rury z kielichem łącznika lub kielichem drugiej rury. Szczelina między dwoma łączonymi elementami jest równomierna i tak mała, że powstaje efekt kapilarny (naczynia włoskowatego).

Pod pojęciem lutowania twardego rozumie się wykonywanie połączeń lutowanych przy użyciu spoiw, których robocze temperatury topnienia wynoszą ponad 450°C. Przebieg procesu lutowania twardego jest identyczny jak opisany dla lutowania miękkiego. Istotna różnica polega na tym, że płomień palnika podgrzewa nie tylko łączone elementy ale i końcówki podawanego spoiwa.

Lutowanie twarde wymaga dostarczenia do złącza większej ilości ciepła niż przy lutowaniu miękkim. Do czynności tej używa się zatem najczęściej:

  • palników acetylenowo-tlenowych z końcówką do lutowania (lepszy rozkład ciepła) lub z końcówką do spawania;
  • palników acetylenowo-powietrznych.

źródło: materiały firmy Wieland