Archiwum miesięczne: Kwiecień 2013

Miedź to znacznie więcej niż to co widać – biznes folder

Film wizerunkowy serwisu miec-miedz.pl mówiący o miedzi wykorzystywanej w instalacjach w domu jednorodzinnym, gdzie znajduje ona cały szereg zastosowań. Miedź w instalacjach domowych to nie tylko względy praktyczne, ale również estetyczne – jej naturalny kolor rozświetli każde wnętrze. the narrative essay

Temperatura pożaru a wartość napięcia elektrycznego oraz skuteczność ochrony ppoż. urządzeń w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. what is…

Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej – uwarunkowania techniczne i społeczne

Inwestorzy budujący nowe lub modernizujący istniejące linie elektroenergetyczne stają przed dylematem: czy zastosować linię napowietrzną, czy kablową. Aspekt ekonomiczny ogrywa oczywiście bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ciągle koszt budowy linii napowietrznej jest niższy niż koszt budowy równoważnej linii kablowej. Autor w publikacji omawia preferencje i korzyści stosowania linii kablowych w miejsce napowietrznych linii…

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Wytyczne projektowania.

Podręcznik, który omawia zagadnienia i problemy związane z modernizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte typowe budynki 5 i 11 kondygnacyjne z wielkiej płyty wymagające modernizacji  istniejących instalacji elektrycznej i teletechnicznej, które przy projektowaniu modernizacji powinny uwzględniać aktualne wymagania prawa polskiego w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia…