Archiwum roczne: 2013

Uaktualnione i rozszerzone "Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z miedzi i jej stopów"

Dotychczasowy podręcznik "Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe wykonane z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania" został uaktualniony do obowiązujących norm i przepisów i rozszerzony o nowe rozdziały. Dotyczą one instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, gazów medycznych oraz próżni i poza instalacjami wykonanymi z miedzi zawierają także informacje o instalacjach wykonanych ze stopów miedzi stosowanych np. w instalacjach chłodniczych. W…

Nowa odsłona miedzi

Europejski Instytut Miedzi (ECI) uruchamia nowy serwis tematyczny poświęcony miedzi www.copperalliance.eu/pl adobe acrobat x pro download

Przeciwbakteryjne własności miedzi i jej stopów w systemach HVAC & R.

Opracoewanie prezentuje zdolność miedzi do hamowania wzrostu patogenów horobotwórczych w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji powietrza ( systemy VHAC). Omawia najwazniejsze badania naukowe oraz aspekty technologiczne, aby określić problemy zdrowia publicznego wynikające ze stosowania tych systemów.Podaje również bieżące zastosowania higieniczne miedzi, opisuje środowisko mikrobiologiczne oraz higieniczne wskazania miedzi i jej stopów w elementach systemów HVAC.…

Rury, złączki, techniki łączenia oraz wymagane uprawnienia w wykonywaniu instalacji z miedzi.

Rury i złączki miedziane mają szerokie zastosowanie w różnego typu instalacjach takich jak: wody pitnej, ciepłej wody użytkowej i grzewczych (w tym ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego). Są to podstawowe instalacje występujące w budynkach mieszkalnych. Drugą grupą instalacji, w których powszechnie stosuje się rury i złączki miedziane to instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne, medyczne (gazów medycznych i próżni).…

Obalanie mitów

Kolejny artykuł, który ukazał sie w Magazynie Instalatora, który zaprzecza powszechnej opini o wysokich kosztach wykonania instalacjach z miedzi w porównaniu do instalacji z rury PEX. maths statistics coursework

Wytrzymałe stopy

Artykuł, który ukazał się w Magazynie Instalatora dot. wysokociśnieniowych instalacji chłodniczych dla ekologicznego czynnika chłodzącego jakim jest CO2 wykonanych ze stopu miedzi CuFe2P. Stop ten charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, która pozwala na wykonanie instalacji chłodniczych dla ciśnienia 120 barów o stosunkowo cienkich ścianach. paid essay writers

Miedź to znacznie więcej niż to co widać – biznes folder

Film wizerunkowy serwisu miec-miedz.pl mówiący o miedzi wykorzystywanej w instalacjach w domu jednorodzinnym, gdzie znajduje ona cały szereg zastosowań. Miedź w instalacjach domowych to nie tylko względy praktyczne, ale również estetyczne – jej naturalny kolor rozświetli każde wnętrze. the narrative essay

Temperatura pożaru a wartość napięcia elektrycznego oraz skuteczność ochrony ppoż. urządzeń w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. what is…

Konieczność dynamicznego rozwoju sieci kablowej – uwarunkowania techniczne i społeczne

Inwestorzy budujący nowe lub modernizujący istniejące linie elektroenergetyczne stają przed dylematem: czy zastosować linię napowietrzną, czy kablową. Aspekt ekonomiczny ogrywa oczywiście bardzo ważną rolę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ciągle koszt budowy linii napowietrznej jest niższy niż koszt budowy równoważnej linii kablowej. Autor w publikacji omawia preferencje i korzyści stosowania linii kablowych w miejsce napowietrznych linii…

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. Wytyczne projektowania.

Podręcznik, który omawia zagadnienia i problemy związane z modernizacją instalacji elektrycznej i teletechnicznej w mieszkaniach budynków wielorodzinnych. W opracowaniu zostały przyjęte typowe budynki 5 i 11 kondygnacyjne z wielkiej płyty wymagające modernizacji  istniejących instalacji elektrycznej i teletechnicznej, które przy projektowaniu modernizacji powinny uwzględniać aktualne wymagania prawa polskiego w tym w szczególności Prawa Budowlanego i Rozporządzenia…