Archiwum miesięczne: Październik 2009

Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody

Decydujące znaczenie dla jakości wody w instalacjach wodociągowych ma rodzaj zastosowanego materiału instalacyjnego. Od tego, z jakiego materiału wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także zależy jakie metody przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczaniu wody powinny lub mogą być podejmowane. Poradnik omawia szczegółowo zagadnienia istotne dla projektantów, instalatorów oraz użytkowników instalacji użytkowych –…

Budowa płaskiego kolektora słonecznego

Kolektor słoneczny ma stosunkowo prostą budową w porównaniu do takich urządzeń jak np. kocioł grzewczy. Kolektor słoneczny pracuje jednak w znacznie trudniejszych warunkach będąc narażonym na wysoką temperaturę i ciśnienie pracy, a także na skoki wartości tych parametrów. Miedź stanowi doskonałe rozwiązanie dla kolektorów słonecznych przede wszystkim z uwagi na wysoką przewodność cieplną.

Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z miedzi. Poradnik.

Rury z miedzi stosowane w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, instalacjach ogrzewczych i ogrzewania podłogowego, oraz instalacji gazowych posiadają szczególne właściwości w stosunku do rur miedzianych przeznaczonych do innych zastosowań. Wykonywanie instalacji z rur miedzianych możliwe jest na szereg sposobów, w zależności od jej przeznaczenia. Należy wziąć pod uwagę przede wszystkim parametry pracy wewnętrzne…

Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z miedzi. Praktyka instalatora.

Poradnik dla instalatorów wydany przez European Copper Institute omawia w obrazowy sposób praktyczne aspekty wykonywania instalacji z rur miedzianych. To kompendium wiedzy przydatne wszystkim zainteresowanym prawidłowym doborem, montażem i użytkowaniem instalacji sanitarnej – grzewczej, gazowej czy też wodociągowej opartej o rury miedziane.

Rury i złączki miedziane w instalacjach gazowych

Broszura wydana przez European Copper Institute przedstawia ogólne informacje na temat zastosowania w Europie miedzianych rur i łączników w instalacjach gazowych. Dzięki wysokiej wytrzymałości mechanicznej, a także odporności cieplnej na wypadek pożaru, rury miedziane w instalacjach gazowych są naturalnym rozwiązaniem. Szerokie możliwości zastosowania różnych metod łączenia rur miedzianych, jak lutowanie czy zaprasowywanie, pozwalają na wykonywanie…

Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z miedzi

Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych ogrzewczych i gazowych wykonywanych z rur miedzianych to praca zbiorowa (72 strony) pod red. Andrzeja Góreckiego. Jest to aktualizacja wydanego wcześniej poradnika “Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – wytyczne stosowania i projektowania”. To obowiązkowa lektura dla wszystkich fachowców branży grzewczo-instalacyjnej, jaką udostępnia Polskie Centrum Promocji Miedzi.

Miedź w instalacjach gazowych.

Książka pod red. Elżbiety Andrzejczak zawiera podstawowy materiał z zakresu nowych technik gazowniczych. Przedstawione w niej wiadomości dotyczą: właściwości paliw gazowych i miedzi, wykonanych z niej elementów instalacji gazowych, obróbki i łączenia rur miedzianych, a także projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji gazowych z miedzi.

Miedź – wybór profesjonalistów

Publikacja wydana przez European Copper Institute omawiająca właściwości instalacji wykonanych z miedzi w porównaniu z instalacjami wykonanymi z innych materiałów. Zapraszamy do lektury i pobierania!