Miedziane instalacje zimnej i ciepłej wody

Prezentacja przedstawia wymogi jakie powinna spełniać woda wodociągowa płynąca przez instalacje wykonane z rur i łączników miedzianych oraz podstawowe parametry (grubości) rur, metody łączenia instalacji oraz zasady łączenia z innymi materiałami.  Opisana jest także rura miedziana z powłoką cynową, którą stosuje się w wypadku, gdy woda ma odczyn kwaśny (pH<7).