Posty z tagami: układ tichelmana

Sposoby łączenia kolektorów słonecznych

Najczęściej kolektory słoneczne łączone są w baterie złożone w zależnościod wielkości instalacji, z kilku lub kilkunastu kolektorów płaskich lub próżniowych. Połączenie kolektorów w baterii musi uwzględniać wymagania producenta, związane z typem kolektora, wymaganym natężeniem przepływu, dopuszczalną liczbą kolektorów w jednej baterii oraz sposobem ich łączenia. W każdym przypadku istotne jest zapewnienie równomiernych natężeń przepływu czynnika…