Zastosowanie lutowania miękkiego i twardego dla łączenia rur miedzianych – kryteria wyboru

 Lutowanie jest sposobem na łączenie powierzchni metali poprzez wprowadzanie między niego innego roztopionego metalu lub stopu nazywanego spoiwem. W trakcie lutowania łączone elementy zostają nagrzewane, nie topiąc się jednak w miejscu połączenia. Trwałe połączenie jest wynikiem dużej przyczepności lutu do łączonych elementów, stąd też niezwykle istotne jest staranne oczyszczenie lutowanych powierzchni.