Układanie pętli grzewczych ogrzewania podłogowego – film

Ogrzewanie podłogowe z uwagi na najkorzystniejszy dla człowieka rozkład temperatury w pomieszczeniu, jest coraz bardziej popularnym sposobem ogrzewania pomieszczeń w domach jednorodzinnych. Obwody grzejne (wężownice) mogą mieć długość do 100 m, niezbędne jest więc łączenie w jednym obwodzie dwóch rur. Do ogrzewania podłogowego zaleca się stosowanie rur z osłoną wykonaną fabrycznie.

Rury te mogą być układane w warstwie jastrychu bez szczególnych przygotowań w celu przejścia wydłużeń cieplnych, o ile długość rury między dwoma łukami nie przekracza 5 m. Przewody ogrzewania podłogowego układane są wężownicowo, przy czym można wyróżnić dwa odmiennie pracujące układy:

  • układ meandrowy
  • układ podwójnego ślimaka

Powyższe układy charakteryzują się różnym rozkładem temperatury, dzięki temu można uzyskiwać obszary o większej lub mniejszej wydajności cieplnej.

[youtube]z79uSmwPty4[/youtube]

źródło: materiały firmy Wieland